Voskovanie podláh

Vyčistenie, voskovanie podláh Bratislava

Profesionálne vyčistenie, voskovanie podláh Bratislava

Veľmi dôležité je pri strojovom čistení podláh Bratislava používať chémiu, ktorá je šetrná k podlahe. Pri generálnom a hĺbkovom strojovom čistení podláh v Bratislave používame vždy zásaditú chémiu. Kyslú chémiu, ktorá je veľmi agresívna a mohla by poškodiť citlivé podlahy používame len na čistenie po stavebnej činnosti a rekonštrukciách. Strojové čistenie podláh začína vždy tým, […]

Strojové čistenie a voskovanie podláh Bratislava

Strojové čistenie a voskovanie podláh Bratislava
Postavené upratovanie, hĺbkové strojové čistenie podláh a voskovanie podláh – fluatácia (priemyslový polymér) Bratislava je zákazka, ktorá prebiehala 19. júla a trvala 13 hodín. Pracovali na nej traja naši zamestnanci. Výmer celkovej plochy činí 193,19 m2. Postavebné upratovanie sa netýkalo iba podláh, ale takéto umývanie a čistenie regálov […]