odstránenie graffiti

Anti-graffitový náter – Bratislava

Anti-graffitový náter – Bratislava

Pri tejto zákazke sme nanášali antigraffitový náter na obytný blok v Bratislave. Tento náter slúži ako 100% ochrana pred graffitmi. Jeho hlavnou funkciou je to, že sa nám vždy podarí graffiti v Bratislave odstrániť bezo zbytku a na povrchu nezostane žiadny zbytkový tieň. Zákazka bola realizovaná 8. augusta 2013 a práca, […]

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Odstraňovanie grafiti vykonáva firma A SERVIS LIPKA na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Veľký nárast práce je v súčasnej dobe spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Pri odstraňovaní je nutné riešiť problém a to ten, že väčšina grafitov sa nedá vôbec odstrániť alebo odstránenie je len čiastočné. Úspešnosť pri odstránení grafity z povrchu, ktorý […]

By |24 októbra, 2013|Bratislava, odstránenie graffiti|0 Comments

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Naša firma sa zaoberá odstraňovaním graffiti na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. V súčasnej dobe je najväčší nárast spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Problém s grafity spočíva prevažne v ich obtiažnom odstránení. Buď sa nedajú odstrániť vôbec, alebo iba čiastočne. Pri odstraňovaní graffiti Bratislava z povrchu, ktoré nie sú ošetrené […]

By |23 októbra, 2013|Bratislava, odstránenie graffiti|0 Comments

Odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava
Firma a SERVIS LIPKA vykonáva servisnú činnosť spojenú s odstraňovaním grafitov Bratislava na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Najviac zákaziek vykonávame v Bratislave a jej okolí. Dosť veľký objem práce pripadne na odstránenie grafitov v regióne Bratislava. Množstvo grafitov nemožno odstrániť vôbec, alebo je ich odstránenie iba čiastočné. Je dôležité zistiť […]

By |21 októbra, 2013|Bratislava, odstránenie graffiti|0 Comments