Zbaviť koberce zvyškov zaschnutých jedál alebo nápojov nebýva maličkosť. Iste, na prvý pohľad to vyzerá len ako zbytočne nafúknutý problém, ale len pre tých, ktorí sa s tým ešte v praxi nestretli. Takéto fľaky sa síce dajú vyčistiť aj bez pomoci špeciálnych postupov, no táto cesta skrýva niekoľko nástrah.

Ak použijeme…

Ak použijeme hrubú silu, silný saponát a tvrdú kefu, určite sa škvŕn a fľakov zbavíme. Riskujeme však dva problémy. tipy ako vyčistiť koberecDrsné čistenie naruší štruktúru koberca, takže na ploche bude okamžite vidieť, kde a čo sme čistili. A navyše, použitie bežných čistiacich postupov nie je zárukou, že sa fľakov zbavíme.

Vo väčšine prípadov po nich ostanú celkom jasné stopy. Pred majiteľom koberca sa teda celkom prirodzene vynorí otázka, ako si so zaschnutnými fľakmi po jedlách alebo nápojoch účinne poradiť. Z podstaty veci je jasné, že by sa mali skúsiť iné metódy čistenia. Medzi alternatívne možnosti môžeme zaradiť tzv. suché čistenie.

Metóda…

Metóda suchého čistenia má pre zákazníka jednu nespornú a vcelku pozoruhodnú výhodu. Umožňuje celkovo nízky stupeň hydratácie koberca, takže plocha koberca nebýva počas čistenia zbytočne nasycovaná vodou, čo je skutočné plus.  Tento spôsob čistenia navyše vylučuje deformácie koberca, zmeny jeho farebnosti alebo výskyt škvŕn či následných fľakov. Zhrnuté a podčiarknuté. rady ako vyčistiť koberecSystém suchého čistenia je technológiou, ktorá sa hodí k výrobkom vyžadujúcim šetrný a jemný prístup. 

Na druhej…

Na druhej strane treba zdôrazniť, že táto prednosť bráni vyššej čistiacej účinnosti. Takže stav perfektne vyčisteného koberca sa dosahuje pomerne ťažko, ak vôbec. Aj preto je oveľa účinnejšie a efektívnejšie čistiť takéto fľaky a škvrny pomocou strojovej hĺbkovej metódy, ktorú na trhu ponúka spoločnosť A SERVIS LIPKA.

Škála služieb tejto firmy je za roky jej pôsobenia skutočne bohatá, a preto dokáže uspokojiť najrôznejšie želania a predstavy svojich zákazníkov. Firma sa dlhodobo a cielene orientuje na najmodernejšie technológie, ktoré oblasť upratovacích a čistiacich služieb prináša. I to je dôvod, že vo sfére týchto činností, patrí už po dve desaťročia k stredoeurópskej špičke.

Hĺbkové…

Hĺbkové strojové čistenie je metódou, ktorá vykazuje vysokú účinnosť a efektívnosť. Keby sa mala na tomto mieste porovnávať s kvalitné čistenie kobercoviným spôsobom ošetrenia kobercov, napr. extrakčnou metódou, treba na základe faktov objektívne konštatovať, že extrakčný spôsob – alebo tzv. mokré čistenie – je už neúčinný a technologicky zastaraný.

Hlavný nedostatok predstavuje praxou preverená skutočnosť, že táto opotrebovaná čistiaca technológia môže na vzhľade koberca zanechať dlhodobé, často nevratné škody. Po úplnom vyschnutí sa na ploche totiž vynoria nevzhľadné škvrny, ktoré spôsobujú značné problémy.

Zbaviť sa…

Zbaviť sa týchto fľakov býva občas náročnejšie ako samotné, prvotné čistenie. Veľa zákazníkov totiž ešte aj dnes počíta s akousi nelogickou eventualitou,  že lacnejšie riešenie pri čistení koberca. V tomto prípade hovoríme o extrakčnom spôsobe –  im za dajaké menšie riziko s výslednou  kvalitou stále stojí. Odborná verejnosť aj skúsení profesionáli, ktorí koberce čistia denne, pritom dlhodobo a jednoznačne pkde nechať vyčistiť koberecotvrdzujú, že extrakčný systém sa na hĺbkové čistenie kobercov – zo samotného princípu svojej metódy – vôbec nehodí.

Spoločnosť Čistenie, tepovanie kobercov sleduje tieto polemiky z celkom iného uhla. Pri každej objednávke sa sa spolieha na špičkovú, overenú techniku, modernú chémiu, a najmä na skúsených, odborne zdatných ľudi. Všetci jej zamestnanci sú dokonalí profesionálmi a praxou preverení odborníci.

O zákazníkov…

O zákazníkov sa tak denne starajú pracovníci, ktorí do bodky ovládajú strojovú hĺbkovú metódu čistenia a jej detaily. Každcena čistenie kobercový z nich má dokonalý prehľad, aký druh a typ čistiaceho prostriedku možno použiť pre ten ktorý konkrétny koberec, čo je zásadný predpoklad kvalitného a precízneho výsledku.

Pozrime sa teraz bližšie na štruktúru metódy hĺbkového strojového čistenia a konkrétny pracovný postup. Začiatok každého čistenia spočíva v efektívnom využití výkonného kotúčového stroja s rotačnými kartáčmi. Zariadenie tak umožňuje systematickú a účinnú aplikáciu unikátnej chemickej látky priamo do štruktúry čisteného koberca.

Účinný…strojové čistenie kobercov

Účinný chemický roztok sa pritom vpravuje tak dlho, kým sa z čisteného koberca nepodarí odstrániť všetky nečistoty. V rámci tohoto kĺúčového procesu sa darí spoľahlivo zlikvidovať aj také nečistoty, ktoré boli usadené v hĺbke štruktúry koberca, čo vlastne predstavuje podstatu a zmysel hĺbkového čistenia. Metóda strojového čistenia ale kobercu prináša aj ďalšie plusy.

Okrem iného ho dokáže spoľahlivo zbaviť zdravie ohrozujúcich alergénov, roztočov alebo mikroorganizmov. Napríklad pre deti, seniorov, či domáce zvieratá býva táto informácia veľmi dôležitá, keďže pre tieto konkrétne skupiny funguje koberec v inom režime ako u väčšiny klientov.

Koberec…

Koberec ošetrený týmto spôsbom tak býva nielen viditeľne čistý, ale aj do hĺbky vydezinfikovaný. Povedané inak. Koberec v tomto procese zdezinfekčné čistenie kobercovískal vysoké hygienické parametre, ktoré mu dovoľujú, aby mohol poskytovať primerané služby v zdravotníckych, či sociálnych zariadeniach.Navyše, koberec vyčistený spoločnosťou A SERVIS LIPKA a strojovou hĺbkovou metódou, jednoznačne získal dokonale prevzdušnený a napriamený vlas.

A tak tento proces celému kobercu dodá dávno stratený objem, čo prispieva k zatraktívneniu jeho finálneho vzhľadu.Vráťme sa však späť k samotnému pracovnému postupu a technológii strojového čistenia. Po ukončení fáze s chemickým roztokom a rotačnými kartáčmi, nastáva pravá chvíľa pre extrémne silný, trojmotorový vysávač.

Toto špeciálne…

Toto špeciálne technické zariadenie poskytuje pri vysávaní plochy nielen mimoriadny, ale tiež veľmi žiadaný výkon, no zároveň i potrebnú jemnosť a starostlivosť, ktorú si štruktúra každého koberca jednoznačne vyžaduje. Trojmotorový vysávač vďaka svojmu extrémnemu, sústredenému výkonu hĺbkové čistenie kobercovposkytuje niekoľko plusov odrazu.

V prvom rade odstraňuje z koberca aj posledné zvyšky chémie a peny, pričom čistenú plochu zároveň zbaví alergénov, roztočov, a tiež uvoľnených nečistôt.Spolu s touto prepotrebnou činnosťou však odsaje z tela koberca aj všetku prebytočnú vodu, čo znamená vo finále iba jediné. Celý koberec ostane po dôkladnom povysávaní takmer úplne suchý a klient ho môže začať spokojne a okamžite užívať.

Tento fakt…

Tento fakt zdôrazňujeme tiež preto, že extrakčná čistiaca metóda nič podobné nedokáže. Koberec ostáva po skončení takéhoto čistenia vždy vlhký, ba až mokrý, čo máva jednorýchle čistenie kobercovznačne negatívny dopad na časový rozvrh zákazníka aj samotné užívanie koberca.

Nehovoriac o samotnej kvalite čistenia, ktorú toľko vody a vlhkosti samozrejme ovplyvňuje. Dôvody tejto situácie netreba ani pridlho analyzovať. Počas extrakčného čistenia koberec do svojej štruktúry prijme príliš veľa vody, čo je chybou samotnej metódy. Zastaraná technológia a málo výkonná technika ju však neumožňujú odstrániť v plnom rozsahu. A tak je na svete ďalší veľký problém, a to na úkor zákazníka.

Klient…

Klient preto musí – chce, či nechce – počítať s tým, že plocha koberca sa nebude dať rozume využívať skôr, až pokým sa celá úplne nevysuší. Treba pritom podotknúť, že samotný proces takéhoto priodzeného sušenia môže trvať v intervale od troch do deviatich hodín, čo je kapitola sama o sebe.

Navyše sa v priebehu takéhoto prirodzeného sušenia na povrch koberca dostáva značné množstvo nečistôt a starej špiny, ktorú ale nie je možné účinne povysávať, keďže extrakčné čistenie tak výkonnou technikou nedisponuje. Konečný výsledok je zrejmý. Po celkovom vyschnutí sa začnú na ploche koberca vytvárať odpudivé fľaky a škvrny.

Spoločnosť…ľahké čistenie kobercov

Spoločnosť A SERVIS LIPKA sa v tejto otázke zásadne spolieha na vynikajúcu techniku, mimoriadne účinnú chémiu a dokonale vyškolených zamestnancov. Každý koberec je tak zamestnancami firmy ošetrovaný nanajvýš precízne a ohľaduplne, bez rizika akéhokoľvek poškodenia. Koniec-koncov, týmto bola a je firma A SERVIS povestná.

Extrémny výkon kotúčového stroja by však na dokonale čistý koberec celkom nestačil. Už viac ráz spomenutý chemický čistiaci prostriedok reprezentuje v tomto prípade unikátna a vysokoúčinná kozmetika nemeckej proveniencie Bosch RTS.

Takže…

Takže krátka rekapitulácia. Počas najlacnejšie čistenie kobercovmechanickej práce stroja sa z použitého chemického prípravku vytvára aktívna a hustá pena, ktorá postupne a nekompromisne preniká dovnútra koberca. Neúnavne pritom na seba nabaľuje všetky nečistoty, roztoče i alergény, čo vedie k jeho precíztnemu a celkovému vyčisteniu.

Aj tu môžeme nájsť zásadný rozdiel dvojice porovnávaných technológií, teda hĺbkovej strojovej metódy a extrakčného systému. Strojová metóda spoločnosti A SERVIS čistí každý koberec do samej hĺbky, takže všetky zachytené nečistoty, ale tiež mikroorganizmy a roztoče, sú odstraňované nanajvýš dôkladne a starostlivo.

Naproti…

Naproti tomu konkurencia, teda extrakčný systém čistenia, pracuje len na povrchu. Zastaraná, neefektívna technológia preto odstráni len nečistoty z tejto vrstvy koberca, čo dáva tušiť aký bude finálny výsledok.

Aj preto sa dá objektívne konštatovať, že strojové hĺbkové čistenie je spoľahlivým a overeným postupom, ktorý zatiaľ presvedčil každého zákazníka. Pre klienta A SERVIS to však neznamená len vzorne čistý a krásne nadýchaný koberec.

Ale aj výnimočnú hygienickú čistotu, čo je mimoriadny benefit, ktorý iné metódy čistenia neposkytujú, keďže naň technologicky nestačia.

lacné čistenie kobercov

V okamihu,…

V okamihu, keď sa skončí aj posledná technologická etapa strojového hĺbkového čistenia, má klient spoločnosti A SERVIS LIPKA pred sebou skutočne pozoruhodný a veľmi príjemný výsledok – výnimočne čistý, do hĺbky vydezinfikovaný a suchý koberec, ktorý sa dá v danom priestore ihneď a pohodlne použivať.

Ale to stále nie je všetko. Strojová čistiaca metóda si dokáže účinne a presne poradiť aj s nepríjemnými pachmi a arómami, ktoré sa do štruktúry koberca dostávajú prirodzenou cestou. Môže ísť o najrôznejšie pachy a vône z kuchyne, cigariet, alkoholu. Alebo charakteristické pachy spojené s chovom domácich zvierat.

Zrejme…

Zrejme netreba pochybovať, že strojové čistenie funguje v rukách zamestnancov A SERVIS LIPKA pri každej zákazke dôveryhodne a bezchybne. Akékoľvek obavy spojené s konečnýúdržba kobercem vzhľadom a kvalitou vyčistenia nemusia klienta znepokojovať. Akékoľvek fámy a  reči o mohutnom kotúčovom stroji, ktorý bezmála trhá vlákna koberca sú len nevydarenými a zlomyseľnými výmyslami. Firma A SERVIS ponúka svojim zákazníkom  dokonale vyvážený a praxou preverný systém čistenia, ktorý v žiadom smere nesklame. Napokon, dvadsať rokov úspešnej praxe hovorí samo za seba. 

Všetky…

Všetky uvedené myšlienky spojené s výhodami strojového čistenia sa zase potvrdili pred časom, pri realizácii objednávky v jednom študentskom byte. Do firmy A SERVIS zavolala jedna z nájomníčok s prosbou, či im urgentne nevyčistíme koberec v obývačke. Počas večierka sa na koberec dostala miska pomazánky z lososa. A škvrna je tak výrazná, že bežné čistenie nechcú mladé ženy ani skúšať. Navyše má majiteľ bytu dosť prísne predstavy o čistote a režime bývania, takže by si nerady vyrobili iný problém. Odhliadnuc od známeho faktu, že príliš drsné čistenie jedného miesta vedie k narušeniu jednoliatej plochy koberca, čo je okamžite vidno.

O firme A SERVIS LIPKA…starostlivosť o svetlý koberec

O firme A SERVIS LIPKA sa študentky dozvedeli z webu, keďže ich zaujalo množstvo kladných ohlasov, recenzií a poďakovaní za kvalitné služby. Termín čistenia i podmienky nájomníčky splnili, a tak o pár dní zamestnanci A SERVIS začali s čistením koberca. Fľaky boli skutočne výrazné, a navyše celkom zaschnuté, takže akékoľvek domácke čistenie by skutočne koberec negatívne poznačilo. Plocha, ktorá sa vydrhne ručne, pričom sa zvyšok koberca nečistí, funguje po ukončení práce ako „päsť na oko.“

Vďaka…

Vďaka strojovej metóde firmy A SERVIS sa podarilo škvrnu bezbolestne odstrániť, pričom vyčistený koberec priestor izby doslova rozsvietil. Študentky boli s prácou a výsledkom čistenia veľmi spokojné. Keďže si ušetrili problém s majiteľom bytu, prípadne aj náhradu škody, ak by sa musel kupovať nový koberec. Firma A SERVIS LIPKA dobre vie, že základom každého úspešného čistenia aj podmienka, aby majitelia nenechali koberec zašpiniť do tej miery, že sa textília dostane za samú hranicu fyzickej čistiteľnosti. V tomto prípade bola však včas zatiahnutá ručná brzda, a tak sa koberec  vrátil k podobe, ktorá ho zdobí najviac – čistý, hebký a voňavý.