Čistenie a umývanie okien, výkladov, i vo výškach Bratislava

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. sa špecializuje na umývanie okien a ostatných presklených plôch v Bratislave. Pri umývaní okien Bratislava čistíme dôkladne celé okno vrátane jeho rámov, vnútorných aj vonkajších parapet. Pomocou horolezeckej techniky a vysokozdvižných plošín zabezpečujeme umývanie aj vo výškach a na ťažko dostupných miestach. Naši zamestnanci, ktorí toto umývanie realizujú, sú starostlivo vyškolení na tieto práce a majú platnú licenciu na prácu vo výškach. Umývame a čistíme aj silne znečistené okná, presklené plochy po stavebných činnostiach, po maliaroch a rôznych rekonštrukciách.

Dokážeme zaistiť: Pred umytím okien a výkladov Vám z výkladov odstránime všetky farmy, silikóny, polepy, reklamné polepy, plagáty, reklamy a plagáty z nedovoleného výlepu. Umývanie a čistenie okien v domácnosti, vo firme, v obchode, prevádzke, v byte, na dome a v rodinnom dome. Servisné, nárazové a jednorazové umývanie výkladov v obchodoch a prevádzkach v obchodných centrách a v uliciach miest. Umývanie a čistenie výkladov zabezpečujeme vo všetkých mestách v SR.  Umývanie a čistenie plastových okien, kastlových okien, balkónových okien, ventilačiek, strešných okien, neotvárateľných okien, sklenených stien, výťahov, kancelárií. Umývanie a čistenie výkladov, vitrín, log, vývesných štítov, sklenených a presklených stien, prepážok, zrkadiel, zrkadlových stien, sklenených paravánov, skúšobných kabínok, mreží a roliet po stavbe, remeselníkoch, malovaní, rekonštrukcii, renovácii, maliaroch, sklenároch, pred otvorením predajne, po aranžérke, po nasťahovaní, pred otvorením novej predajne, po aranžovaní výkladov. Servisné umývanie a čistenie okien a výkladov. Jednorazové umývanie a čistenie okien a výkladov. Pred umývaním výkladov zaistíme strhnutie a odstránenie reklamných fólií, polepov z akcií. Po odstránení a strhnutí fólií, plagátov, nedovoleného výlepu, reklamných polepov, polepov z akcií, oškrabeme citlivo korundovými žiletkami zbytky lepidiel, tak aby sa nepoškodili a nepoškriabali výklady. Nárazové umývanie okien, výkladov, log, pútačov, vývesných štítov, mreží, roliet, žalúzií, vonkajších predokenných žalúzií, zrkadiel, zrkadlových stien, reklám, solárnych panelov, výkladov v prevádzkach v obchodných centrách.

Umývanie realizujeme na týchto uvedených adresách:

Partizánska 401, 916 24 Horná Streda … Palárikova 1620/19, 069 01 Snina … Pri hrádzi 10349/9, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Strmý vŕšok 8163/163, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Borská 674/5, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Dlhá 89/22, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Homolova 10, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Tehelná 86, 949 01 Nitra … Koniarekova 20, 917 01 Trnava … Pod Sokolice 518/12, 911 01 Trenčín … Továrenská 2396/15, 901 01 Malacky … Šamorínska 881/41, 903 01 Senec … Nová 4126/7,  902 03 Pezinok … Košovská cesta 66/16, 971 01 Prievidza … Lieskovská Cesta 456, 960 01 Zvolen … Priemyselná 631/11, , 965 01 Žiar nad Hronom … Predmestská 95, 010 01 Žilina … Dolná 13, 900 31 Stupava … Hviezdoslavova 807/24, 924 01 Galanta …Rekreačná 4827/2, 921 01 Piešťany … Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec … Priemyselná zóna 523, 031 01 Liptovský Mikuláš … Bystrická cesta 63, 034 01 Ružomberok … Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda … Niklová 2178/1, 926 01 Sereď … Kollárova 4519/91, 036 01 Martin … Dunajská 2782/3, 052 01 Spišská Nová Ves … Novoveská cesta 939/2, 054 01 Levoča … Pod Hájom 4254, 018 41 Dubnica nad Váhom … Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom … Krajná 5047/113, 940 02 Nové Zámky … Stummerova 4606/150A, 955 01 Topoľčany … … Komenského č. 29, 934 01 Levice … Kapušianska 566/80, 071 01 Michalovce … Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou … Bernolákova 2042/24, 953 01 Zlaté Moravce … Nábrežná 21, 968 01 Nová Baňa … Železničná 75, 96601 Hliník nad Hronom … Horná Huta 44, 969 01 Banská Štiavnica ­… Štúrova 1038/72, 962 12 Detva … Laskomerského 2, 977 01 Brezno … SNP 44, 936 01 Šahy … Školská 15, 982 01 Tornaľa … Čsl. armády 728, 049 11 Plešivec … Turňa nad Bodvou 593, 044 02 Turňa nad Bodvou … Okružná 1697/5, 078 01 Sečovce … Ľudovíta Štúra 712/4, 079 01 Veľké Kapušany … Širiava 437/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou … Hrnčiarska 789/51, 091 01 Stropkov … Dr. Goldbergera 376, 089 01 Svidník … Hliník 715/11, 083 01 Sabinov … Továrenská 1305/11, 064 01 Stará Ľubovňa … Nálepkovo 452, 053 33 Nálepkovo