Čistenie a umývanie okien, fasády, žalúzií Bratislava

Zákazku čistenie fasády, okien, žalúzií vo výške Bratislava v kancelárskych priestoroch a výrobnej hale Bratislava sme realizovali päť dní v čase od 12. júla do 17. júla. Celkový odpracovaný čas, ktorý naši zamestnanci na tejto akcii strávili je odhadový na 40 hodín.

Prvý deň akcie bol venovaný prevozu lešenia a jeho montáže u zákazníka. Nasledujúce dni sme sa zameriavali na čistenie fasády, umývanie okien a ich rámov a čistenie žalúzií. Na realizáciu tejto zákazky bolo použitých 10l čistiacej chémie a sprej na plasty a umelú hmotu. Zakúpená bola tiež hadica. Na odstránenie nečistôt z povrchu fasád v takýchto prípadoch používame tlakový prístroj, vodu a čistiacu chémiu. Okná i žalúzie boli čistené obojstranne. Na dokonalé vyčistenie presklených plôch používame tzv. trik suchého leštenia, ktorý znamená, že nepoužívame žiadne leštiace prípravky a okná sú tak dlhšie čisté.

Žalúzie sme museli čistiť ručne, nakoľko sú široké a navzájom sa prekrývali. Odstránenie nečistôt sa z nášho pohľadu podarilo na 90%. Zo strany zákazníka bolo malé upozornenie, inak našu prácu hodnotil pozitívne s možnosťou ďalšej spolupráce.

Naše firma realizuje aj umytie okien Bratislava vo výškach alebo na ťažko dostupných miestach pomocou špeciálnej techniky – hydraulických ramien či vysokozdvižných plošín. Umývanie a čistenie okien vo výškach Bratislava vykonávajú naši profesionálni a bezúhonní zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach za pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Samozrejmosť je aj ich preškolenie podľa nariadenia vlády. Všetky zákazky realizujú naši kmeňoví zamestnanci. Nikdy nevyužívame subdodávateľské firmy alebo zamestnancov z iných firiem, ktorí nie sú nami preverení. Na realizáciu našich zákaziek nevyužívame ani brigádnikov z rôznych agentúr.

Pre viac informácii kliknite SEM.