Servisné umývanie okien a výloh Bratislava

Počas 16. júla sme v Bratislave realizovali servisné umývanie výloh. Zákazka bola zabezpečená pomocou našich dvoch zamestnancov, ktorí na akcii strávili 5 hodín. Dohromady sme mali umyť výlohy o veľkosti 420 m2. Najzložitejšie pri tejto zákazke bolo počiatočné očistenie výloh. Okrem zimného obdobia sa tu po celý rok nachádza veľké množstvo pavučín a pavúkov. Za použitia palice a mokrej handry sme na začiatok odstránili početné pavučiny, ktoré boli na každom okne. Následne sme každé okno namočili a postupne zoškrábali z neho všetky nečistoty. Až po vyššie opísaných krokoch sme mohli štandardne pokračovať s umývaním výloh. Umývanie okien, výloh a ostatných presklenných plôch Bratislava realizujeme tzv. trikom suchého leštenia. Okná v Bratislave umývame čistým rozmývakom a následne ich roztierame stierkou s kvalitnou gumou. Akonáhle je presklenná plocha kvalitne vyčistená, necháme ju preschnúť a potom leštíme suchou bavlnenou plienkou bez použitia akýchkoľvek leštiacich prostriedkov, čím docielime to, že po určitom čase nebudú na výlohách viditeľné ťahy a kruhy po leštení. Pri akejkoľvek práci postupujeme profesionálne a dôkladne za použitia iba kvalitných prostriedkov a nástrojov.

Zákazníci prejavili po dokončení zákazky servisného umývania a čistenia výloh Bratislava veľkú spokojnosť, pretože predtým boli ich výlohy pokryté veľkým množstvo pavučín, pavúkov, čo pôsobilo veľmi nevzhľadne.

Pre viac informácii kliknite SEM.