Odstránenie graffiti Bratislava

Firma a SERVIS LIPKA vykonáva servisnú činnosť spojenú s odstraňovaním grafitov Bratislava na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Najviac zákaziek vykonávame v Bratislave a jej okolí. Dosť veľký objem práce pripadne na odstránenie grafitov v regióne Bratislava. Množstvo grafitov nemožno odstrániť vôbec, alebo je ich odstránenie iba čiastočné. Je dôležité zistiť na akom podklade sú grafiti Bratislava nastriekané a či je fasáda, stena alebo iné miesto ošetrené antigrafiti náterom Bratislava. Pri odstraňovaní grafiti z povrchov, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom je úspešnosť 60 až 90%. Niektoré typy ušľachtilých povrchov ako je napríklad mramor, teraco, žula či prírodný kameň sú na odstraňovanie grafitov problematické, nakoľko sprejová farba sa dostane hlboko do štruktúry. Na povrchu môžu po odstránení grafity Bratislava zostať tzv. tiene, ktoré sa nepodarí odstrániť ani pri opakovaných pokusoch a je potrebné objednať si prácu inej odbornej firmy, napríklad kamenárov, ktorí musia mramor kryštalizovať. Ak odstraňujeme grafity Bratislava z neošetrených povrchov fasád a štruktúrovaných omietok musíme počítať s tým, že dôjde aj k odstráneniu farby fasády. Pri práci s grafity Bratislava postupujeme tak, že grafiti Bratislava sa zoslabia na najvyššiu možnú mieru. Miesto ich odstránenia je následne zamaľované fasádnou farbou. Ak by sme graffity iba zamaľovali bez toho, aby sme ich predtým odstránili, nebude to mať žiadaný výsledok, nakoľko po zaschnutí graffiti farbou prestúpia a sú viditeľné ich pôvodné kontúry. Antigrafity ochrana Bratislava dokáže predísť problémom, ktoré vznikajú pri odstránení grafiti Bratislava. Zaručí dokonalé a 100% odstránenie grafitov zo všetkých povrchov. Táto ochrana je jedinou možnosťou ako zabrániť poškodeniu povrchu fasády, alebo jej farby pri odstraňovaní grafiti. Hladné povrchy ošetrujeme 3 vrstvami antigrafity ochrany Bratislava. Na nerovné štruktúrované a pórovité povrchy je nutné naniesť 6 až 12 vrstiev. V prípade, že sme realizovali anti-grafiti ochranu Bratislava na Vašej budove, sme schopní na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike a i v Rakúsku odstrániť grafiti do 14 dní od zavolania v akomkoľvek rozsahu. Totožný servis je vykonávaný na odstránenie grafity v Bratislave, kde taktiež máme nanesené antigraffitové ochrany a nátery Bratislava.

Pre viac informácii kliknite SEM.