Odstránenie graffiti Bratislava

V prípade, že odstraňujeme graffiti (tagov) Bratislava z povrchov, ktoré nemajú nanesený antigraffiti náter, vždy upozorňujeme svojich zákazníkov, že výsledok nebude 100%. Graffiti Bratislava sa v takomto prípade podarí odstrániť iba čiastočne. Pokiaľ sa jedná o hladký alebo menej štruktúrovaný povrch budovy, je možné, že pri snahe odstrániť graffiti Bratislava bude odstránená aj samotná farba fasády, nakoľko odstraňovač nedokáže rozlíšiť, čo sú graffiti a čo je samotná fasáda. V prípade odstraňovania graffiti na neošetrených plochách postupujeme tak, že po tom čo sú graffiti zoslabené na čo najvyššiu možnú mieru je vykonaný náter fasádnou farbou. Využívame k tomu farbu, ktorú má zákazník od doby, kedy fasádu naposledy maľoval, alebo si farbu necháme namiešať v špecializovanej predajni. Je na mieste upozorniť, že sa nám už nikdy nepodarí namiešať úplne rovnaký odtieň zostávajúcej farby fasády. Ak sa použije farba, ktorú má k dispozícii zákazník, hrozí rovnaký problém. Aj keď sa jedná o tú istú farbu fasády, tak po čase je jej odtieň iný ako farba nanesená na fasáde. Je to v dôsledku pôsobenia slnka, dažďa, vzduchu na farbu fasády. Keby sa nám predsa len podaril namiešať rovnaký odtieň ako je farba fasády, musíme počítať so skutočnosťou, že po nanesení antigraffiti náteru Bratislava bude povrch iný oproti ostatnému. Antigraffiti náter Bratislava má pololesklý výzor a chová sa podobne ako lak. Táto vlastnosť je považovaná za veľkú výhodu, pretože je zreteľne vidieť, že je na budove aplikovaný AGN/antigrafitový náter fasády Bratislava/. Tento prvok je ochranný a registrujú ho aj tzv. pouliční umelci, ktorí na takto ošetrených plochách už ďalšie grafitti v Bratislave nemaľujú.

Pre viac informácii kliknite SEM.