Naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa dlhodobo špecializuje na kompletné umývanie, čistenie a leštenie výkladov, vrátane ich impregnácie. Kladieme dôraz na precízne vykonané upratovacie práce a maximálnu spokojnosť klientov. Používame modernú techniku a účinné, a zároveň šetrné čistiace značkové prostriedky. Zamestnávame spoľahlivých zamestnancov, ktorí sú riadne preškolení a svoju prácu vykonávajú s najlepšími výsledkami. Dôkazom toho sú naši stáli zákazníci.

 

mytí výloh 1

 

Umývanie a leštenie výkladov

Kvalitné umývanie výkladov prebieha v dvoch režimoch. Jedná sa o servisné umývanie výkladov, pri ktorom si sám zákazník zvolí servisný cyklus umývania výkladov či iných presklených plôch alebo vykonávame nárazové a jednorazové umývanie výkladov. Službu vykonávame jednorazovými akciami, alebo v servisných cykloch 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné vykonávať umývanie výkladov aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Umývanie výkladov v prevádzkach mimo obchodných centier poskytujeme zvyčajne v otváracej dobe podľa dohody. Umývanie výkladov v prevádzkach v obchodných centrách zabezpečujeme mimo pracovnej doby podľa dohody pred alebo po zatváracej dobe.

Pri umývaní výkladov nepoužívame žiadne leštidlá a tým je zaručené, že Vaše výklady a iné presklené plochy zostanú dlhú dobu čisté a neobjavia sa na nich po čase kruhy a ťahy po leštení, tak ako to býva pri umývaní výkladov s pomocou rôznych leštidiel. Výklady čistíme mopom na okná a následne ich zotrieme stierkou s kvalitnou gumou. Akonáhle je presklená plocha kvalitne vyčistená, necháme ju preschnúť a potom doleštíme suchou bavlnenou plienkou. Ďalšou prednosťou našej práce je, že každá objednávka je zahájená a ukončená kompetentnou osobou – vedúcim našich zamestnancov tzv. majstrom. Táto osoba vždy so zákazníkom preberá a odovzdáva vykonanú objednávku. Každá objednávka musí byť vždy ukončená podpísaním preberacieho protokolu, v ktorom naši zákazníci potvrdzujú, že dielo nevykazuje žiadne škody či nedokončené práce a celková práca našej firmy bola vykonaná v dohodnutej kvalite. Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné samozrejme platiť aj v hotovosti na PPD. Vykonávame umývanie výkladov a sklenených plôch pre obchody, obchodné centrá a prevádzky v centre mesta a na hlavných obchodných tepnách. Servisné umývanie výkladov zabezpečujeme už niekoľko rokov v obchodných centrách po celej Slovenskej a Českej republike, a už aj v Rakúsku.

 

mytí výloh 2

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach vykonávajú naši kmeňoví, profesionálni a bezúhonní zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach. Samozrejmosťou je ich preškolenie podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Za dobu svojho pôsobenia umyli už mnoho metrov štvorcových okien vo výškach. Naša firma Vám zabezpečí umývanie výkladov a sklenených plôch vo výškach a v ťažko neprístupných miestach do druhého dňa po objednaní objednávky. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás kľúčová. Naši odborne kvalifikovaní pracovníci dokážu umyť akokoľvek veľkú presklenú plochu aj vo výškach a v ťažko prístupných miestach pomocou vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov, ktorí využívajú horolezeckú a speleologickú techniku. Naši kvalifikovaní pracovníci vykonávajú umývanie a čistenie okien vo výške už niekoľko rokov a výsledkom sú naši stáli spokojní zákazníci. Pri umývaní výkladov vo výškach poskytujeme aj hydrofóbnu impregnáciu, ktorú odporúčame aplikovať na ťažko prístupné sklenené výplne.

 

výšky 1

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Naša spoločnosť má pre túto prácu profesionálnych pracovníkov, ktorí vedia kvalitne umyť výklady a sklenené výplne k maximálnej spokojnosti našich zákazníkov. Naša firma dokáže z Vašich výkladov bez akéhokoľvek poškodenia odstrániť fólie, výlepy a i. Odstraňujeme a strhávame polepy, reklamy, jednorazové polepy podujatí, reklamné bannery, stavebné polepy, polepy pylónov, fólie vo výškach … Tiež zoškrabujeme lepidlo, ktoré je zvyškom po strhnutí a odstránenie fólií. V súčasnej dobe sa montujú a osádzajú tabule presklených plôch a výkladov, ktoré majú na svojom povrchu špeciálnu jemne kovovú vrstvu, ktorá môže byť neodborným zásahom čistenia výkladov a presklených plôch nenávratne poškodená. Veľmi často sa už stalo, že odstraňovaný polep alebo hrubá nečistota z výkladov alebo presklených plôch boli čistené iným nástrojom ako širokou, veľmi ostrou korundovou žiletkou cca 10 – 15 cm vo svojej šírke, a došlo k nenávratnej škode, okná a presklené plochy boli poškrabané a zničené. Odborne odstraňujeme aj staré fólie, ktoré sa veľmi ťažko strhávajú zo sklenených plôch. Také fólie je nutné odborne narezať a po malých častiach odstrániť z výkladov. Po starých fóliách zostáva lepidlo prichytené na skle a to je následne odstránené korundovou žiletkou. Po odstránení fólií výklady precízne umyjeme a vyleštíme.

 

Impregnácia výkladov

A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácie výkladov. Impregnácia na sklá sa aplikuje pomocou technológie GlasProtect – GSP. Táto technológia zásadnou mierou znižuje náklady na údržbu skiel, predlžuje ich životnosť a vylepšuje optický vzhľad. Je určená predovšetkým na strešné okná, sklenené fasády, solárne panely, skleníky, presklené výklady, na hladké sklá a na menšie plochy skiel s jemným ornamentom. Samočistiaca technológia GSP je dvojfázová a je na liehovej báze. Má ochranný účinok proti vode a nečistote, založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistoty do guľôčok a k následnému odtekaniu z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GSP spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn, napr. od hrdze. Chráni pred pôsobením chemikálií do hodnoty pH13 – solí, kyselín, zásad a tiež chráni sklo pred nepriaznivým UV žiarením.

 

myti vyloh 3

 

Táto NANO VRSTVA je odolná voči teplotám do cca 450° C. Spojením nano častíc s podkladom je vytvorený absolútne spoľahlivý ochranný mechanizmus pre povrch. Garantujeme záruku 2 roky, životnosť je podmienená klimatickými podmienkami. Predpokladaná životnosť je podľa klimatickej námahy spravidla dlhšia, 4-5 rokov. Pre aplikáciu GlasProtectu – GSP musia byť suché klimatické podmienky pri teplote + 15 ° C až + 30 ° C. Výrobca neodporúča, aby vonkajšia teplota klesla po nanesení impregnácie prvý deň klesla pod + 10 ° C. Tým sa zachová správna funkcia a vlastnosti impregnácie. V prvej fáze impregnácie musíme dôkladne očistiť a odmastiť presklené plochy. V druhej fáze ošetríme sklenené plochy pomocou technológie Nanoclean – nanesieme na plochy, necháme 20 minút zaschnúť a po tej prvýkrát dôkladne vyleštíme. V tretej fáze už môžeme na takto pripravený povrch naniesť a rozotrieť hydrofóbnu impregnáciu GSP, ktorú po druhýkrát vyleštíme do vysokého lesku. Potom, keď je sklenený povrch ošetrený GSP, umýva sa iba čistou vodou – nie je nutné používať čistiace prostriedky.