Hĺbkové čistenie markíz

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. realizuje veľmi dôkladné čistenie markíz a následne môže vykonať aj NANOIMPREGNÁCIU markíz. V našej firme pracuje tím preškolených profesionálov, ktorí vedia kvalitne a rýchlo vykonať svoju zverenú prácu. Realizujeme čistenie plastových markíz, textilných markíz a slnečníkov. Čistenie markíz môže byť vykonané súčasne s umývaním okien alebo ako samostatne realizovaná zákazka. Markízy sa veľmi ľahko zašpinia – prach, vtáčí trus a pod. Vyčistenie vonkajších látkových markíz a pred uložením slnečníkov po sezóne je úloha, ktorá by sa nemala odkladať, pretože čím dlhšie na vonkajších textíliách lipnú prach a vonkajšie spády, tým dlhšie trvá proces ich čistenia a odstránenie nečistôt je náročnejšie. Preto odporúčame markízy čistiť pravidelne a obnovovať impregnáciu, lebo takto ošetrené markízy budú mať dlhodobo nový vzhľad a predĺži sa ich životnosť.

Naša firma používa metódy profesionálneho čistenia a odstraňovania nečistôt a škvŕn, ktoré sa vykonávajú na základe odborných školení a získaných certifikátov, prostredníctvom vysoko kvalitných a efektívnych strojov, vrátane profesionálnych renomovaných čistiacich a impregnačných prípravkov. Precízne zbavenie nečistôt pri čistení textilných markíz a slnečníkov zaistí profesionálna veľmi účinná čistiaca chémia Bosch RTS, ktorá je nanesená na povrch markízy, nechá sa vsiaknuť do textílie a následne čistiaci proces pokračuje vyčistením celého povrchu markízy jemnými kefami. Po kvalitnom vyčistení odsajeme všetky uvoľnené nečistoty, hubicou s gumovými lamelami, ktorá je napojená na výkonný vysávač, ktorý má cca. 2400 W. Týmto vysávačom sú všetky špiny a nečistoty perfektne z textílie odsaté a markízy zostanú takmer suché. Po takto vykonanom dôkladnom vyčistení je nevyhnutne dôležitá impregnácia markíz, aby neprišlo k opätovnému zašpineniu a zachytávaniu nečistôt. Impregnácia markíz výrazne predlžuje životnosť vlákna a pomáha k udržaniu vyčisteného vzhľadu a v neposlednom rade zamedzuje zachytávaniu nečistôt na materiáli a rýchlemu opätovnému zašpineniu. Impregnované vlákno je obalené neviditeľným ochranným filmom, ktorý mu dodáva silno hydrofóbna vlastnosť. Pri impregnácii používame chémiu, ktorú odoberáme priamo od výrobcu markíz. Pre kvalitne nanesenú impregnáciu je dôležité, aby sa robila za pekného dňa a aby bolo bezvetrie. Používame len a len NANOIMPREGNÁCIU, keďže tá zaručí 100% ochranu textílie.

 

čistenie markíz 1

 

Nanoipregnácia markíz

Ak realizujeme čistenie a impregnáciu markíz vo výškach a na ťažko prístupných miestach, používame k tomu špeciálnu techniku. Jedná sa o horolezeckú a speleologickú techniku, o hydraulická ramená a vysokozdvižné plošiny. Pre túto prácu sú naši zamestnanci odborne preškolení a používajú veľmi kvalitné prostriedky na čistenie a impregnáciu markíz. Zdôrazniť tiež musíme, že na vykonanie objednávky nikdy nevyužívame brigádnikov z rôznych agentúr. Naši zamestnanci sú bezúhonní a samozrejme nami dôkladne preverení. Náš tím certifikovaných horolezcov je odborne vyškolený podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Pri čistení markíz vo výškach odporúčame zákazníkom hydrofóbnu impregnáciu na textílie, ktorá Vaše markízy ochráni pred silným znečistením. Táto NANOIMPREGNÁCIA chráni Vaše markízy a predlžuje im životnosť. Našim zákazníkom najčastejšie odporúčame čistenie a impregnáciu markíz vo výškach z hydraulického ramena alebo montážnej plošiny. Pomocou hydraulickej plošiny alebo ramena máme k čistenej markíze lepší prístup a náš zamestnanec je schopný markízy lepšie a kvalitnejšie vyčistiť. Vykonávanie čistenia a impregnáciu markíz pomocou horolezeckej a speleologickej techniky volíme v krajnom prípade, ak nie je možnosť vykonať vyčistenie markíz z hydraulického ramena alebo z vysokozdvižnej plošiny. Pri väčšom množstve objednávok sme schopní ponúknuť našim zákazníkom priaznivejšiu cenu za čistenie a impregnáciu markíz vo výškach z hydraulického ramena alebo z vysokozdvižnej plošiny. Pretože vonkajšie markízy dotvárajú celkový dojem z objektu, odporúčame vykonávať ich pravidelné čistenie, buď pred ich uložením po sezóne, alebo pred začatím novej sezóny. Naše služby využite aj v prípade, ak Vaša markíza prejavuje známky zníženej impregnácie. Overené postupy čistenia a použitie špeciálnych prostriedkov určených priamo na tieto látky vyčistia väčšinu znečistenia na textíliách. Dokážeme aj kvalitne obnoviť impregnáciu markízy.

 

čistenie markíz 2

 

Ďalšie činnosti medzinárodnej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.:

Vykonávame tepovanie a strojové čistenie kobercov, strojové čistenie podláh, voskovanie podláh, ručné tepovanie čalúneného nábytku, sedacích súprav, matracov, postelí, umývanie a čistenie okien a výkladov, ďalej umývanie a čistenie okien a presklených plôch vo výške pomocou horolezeckej techniky alebo z hydraulických ramien montážnych plošín sme vykonali na týchto adresách. Pri všetkých uvedených miestach bol vypracovaný finančný návrh. Umývanie a čistenie okien, rámov, parapetov, výkladov, okien a presklených plôch vo výške, umývanie a čistenie vo výške, umývanie a čistenie okien pomocou horolezeckej a zlaňovacej techniky, umývanie a čistenie okien pomocou hydraulických ramien montážnych plošín, umývanie a čistenie okien, sklenených a presklených plôch vo výške, sklenených tabúľ, skleníkov, zimných záhrad, presklených budov a domov, parkovacích domov, obchodných centier, výkladov prevádzok obchodných centier a výdajov v uliciach mesta, vitrín, presklených schodísk, svetlíkov, luxferov, copilit, polykarbonátov, sklenených prístreškov, sklenených a presklených stien budov a prevádzok, opaxitové obklady, log, pútačov, sklenených portálov, vývesných štítov, sklenených podkladov log, presklených a sklenených výťahov a zdvíhadiel, sklenených a presklených zábradlí, zábran a plotov, sklenených a presklených stropov a podláh, epoxidové podlahy – stierky, zrkadiel a zrkadlových stien, mreží a roliet, hladkých stien, sklenených svetiel a lustrov, všetkých rozvodov vody, klimatizácia, elektriny, plynu, odpadov nad predajnou plochou. Zvesenie, strhnutie a odstránenie z výkladov, okien a sklenených tabúľ všetkých polepov, lepidiel, silikónov, farieb po prestavbách a rekonštrukciách predajní a prevádzok v obchodných centrách a na uliciach miest. Strhnutie a odstránenie fólií, ochranných fólií, samolepiek, bannerov, reklamných polepov a polepov akcií z výkladov, okien a sklenených tabúľ. Zoškriabanie a vyčistenie farieb a silikónov po rekonštrukciách výkladov a zvyškov lepidiel po strhnutých polepoch, fóliách, polepoch reklám a polepoch akcií korundovými žiletkami. Umývanie a čistenie okien, výkladov a presklených plôch po maľovaní, maliaroch, rekonštrukciách, stavbe, prestavbe, výmene skiel a výkladov, pred otvorením prevádzky, pri otvorení nového podniku a obchodu. Umývanie a čistenie okien v domácnosti, vo firme, v obchode, prevádzke, v byte, na dome a v rodinnom dome. Umývanie a čistenie plastových okien, kastlových okien, balkónových okien, ventilačiek, strešných okien, neotvárateľných okien, sklenených stien, výťahov, kancelárií, garážových brán. Servisné umývanie a čistenie okien a výkladov. Jednorazové umývanie a čistenie okien a výkladov. Nárazové umývanie okien, výkladov, lôg, pútačov, vývesných štítov, mreží, roliet, žalúzií, vonkajších predokenných žalúzií, zrkadiel, zrkadlových stien, reklám, solárnych panelov, výkladov prevádzok obchodných centier. Naše služby vykonávame po celej Slovenskej, Českej republike, v Rakúsku a Nemecku. Ak Vás zaujímajú naše činnosti alebo sa potrebujete poradiť, pozrite si naše internetové stránky http://www.a-servislipka.sk/ alebo nás priamo kontaktujte.