Strojné čistenie podláh - Priemyselné podlahyVšetko jedného dňa doslúži a my budeme stáť pred otázkou, čo urobiť so starým nábytkom, kobercom alebo podlahou. Samozrejme, nebýva nijako jednoduché rozhodnúť sa pre radikálnu zmenu a začať si zvykať na niečo nové. Mnohí z nás takéto rozhodnutie odkladajú tak dlho, ako sa len dá a hľadajú to najlepšie a najschodnejšie riešenie.

Prirodzene, na druhej strane takejto situácie býva to podstatnejšie – finančné náklady. Kúpiť si do domácnosti nový nábytok, koberec alebo položiť novú podlahu, predstavuje slušný zárez do rodinného rozpočtu, odhliadnuc od faktu, že „rodinne“ komplikovaný býva už aj samotný výber vzoru, typu, farby a podobne.Tryskanie priemyselných podláh - Brúsenie podláh

Jestvujú však možnosti a schodné nápady, ako si poradiť s unavenou podlahou bez toho, žeby ju bolo treba nahradiť novou. Poznáme to dôverne. Už na prvý pohľad je vidno, že podlaha má to najlepšie za sebou. Lenže, čo keď je v nej stále ukrytých toľko spomienok a rodinných udalostí? Ale pri troche dobrej vôle, by sa s ňou hádam dalo ešte niečo rozumné urobiť, nie?

Ak sme sa teda dostali až potiaľto a uvažujeme rovnako, existuje dobrá šanca vrátiť našej podlahe, či linoleu, nový život. Tou šancou je upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA, ktorá disponuje dlhoročnými skúsenosťami, technológiami a profesionálnou chuťou, dodať podlahám s rôznymi povrchmi, ich pôvodný a príťažlivý vzhľad.  

Naša firma sa dlhodobo špecializuje…

Priemyselné podlahy, liate podlahyNaša firma sa dlhodobo špecializuje na široké spektrum upratovacích a čistiacich služieb u nás doma i v blízkom zahraničí. V portfóliu firmy čistenie podláh Bratislava preto nájdeme umývanie okien, odstraňovanie graffiti, ale aj spomínané čistenie rôznych typov podláh.Priemyselné čistenie podláh

Aj preto si v našej práci dokážeme suverénne a úspešne poradiť s podlahami z dreva, linolea, kameninovými dlažbami, plávajúcimi podlahami, a prirodzene aj s najrôznejšími druhmi kobercov, vrátane tých cennejších alebo dlhé roky nečistených.

Pristavme sa krátko pri téme čistenia kobercov. Tento špecifický a veľmi obľúbený druh bytového textilu, ošetruje A SERVIS LIPKA zásadne metódou tzv. hĺbkového strojového čistenia. Jadro tejto metódy predstavuje použitie jedinečnej techniky a technológie, prirodzene v súlade s dokonale vyškoleným a odborne zdatným personálom.

Základnou motiváciou aplikovať v tomto procese výhradne strojové čistenie ostáva skutočnosť, že len týmto preverným technologickým spôsobom možeme v našej práci dosahovať dôkladný, precízny a z pohľadu klienta – výnimočný výsledok.

Radi by sme na tomto mieste upozornili…

Priemyselné upratovanie a čistenie podláhRadi by sme na tomto mieste upozornili, že spoločnosť A SERVIS LIPKA pri svojej každodennej práci používa výhradne kotúčový čistiaci stroj. Práve toto technické zariadenie a jeho odborné používanie, predstavuje základný, no kľúčový rozdiel oproti extrakčnej metóde čistenia kobercov.

Extrakčné čistenie totiž ešte stále predstavuje zaujímavú alternatívu, ktorú konkurenčné upratovacie a čistiace firmy na trhu stále ponúkajú. Deje sa tak i napriek tomu, že tento spôsob ošetrovania podláh a kobercov je už v 21. storočí beznádejne zastaralý, neúčinný, a voči podlahovým materiálom aj značne nešetrný.

Dôvodov, prečo sa táto technologicky prekonaná a neefektívna metóda na trhu stále objavuje je viacero. Tým najhlavnejším bude zrejme finančný aspekt, ktorý budúci klienti vyhľadávajú a preferujú. Upratovacie firmy, ponúkajúce extrakčnú metódu, lákajú svojich zákazníkov predovšetkým prísľubom nízkych cien.Hĺbkové čistenie tvrdých podláh

Žiaľ, takto vydaná suma nikdy nevyváži konečný výsledok, a hlavne výslednú, často nevalnú kvalitu extrakčného čistenia. Podlaha alebo koberec sú vo finále očivididne akosi málo vyčistené, plocha koberca býva zašednutá a mnoho ráz sa objaví plno sekundárnych fľakov.

Dokonca sa stávajú smutné prípady…

Dokonca sa stávajú smutné prípady, že povrch extrakčne vyčistenej plochy ostáva v celkom nevyhovujúcom stave, takže treba urobiť ráznu nápravu, pravda, ak sa to podarí. Darmo, aj tu neprestáva platiť, že nikto nie je taký bohatý, aby si mohol kupovať lacné veci. Tento významný a nespochybniteľný fakt si naša spoločnosť uvedomuje už od svojich začiaktov.

V tomto zmysle tak dve desaťročia bohatej praxe, prežité v oblasti upratovacích a čistiacich prác, predstavujú pre firmu A SERVIS LIPKA mimoriadny záväzok voči každému klientovi. Každý jeden deň chceme, a robíme všetko preto, aby naši zákazníci dostávali vysokú kvalitu, vnímali ústretový prístup a precíznosť vykonávanej práce.

Strojové čistenie podláh - Odborné tepovanie a dezinfekciZ pohľadu našej spoločnosti preto nehrá žiadnu úlohu veľkosť, či  náročnosť prijatej objednávky. V každej z nich totiž vidíme jedinečnú možnosť dokázať, že sme pre zákazníka vždy jeho prvou voľbou a na trhu patríme k absolútnej profesionálnej špičke.

Určite si poniektorí zákazníci kladú otázku, prečo treba za čistenie podlahy alebo koberca utrácať viac, ak ho pre nich zrealizuje iná firma lacnejšie alebo tento krok sa dá urobiť vo vlastnej réžii? Kvalitatívne dôvody zazneli o kúsok vyššie. Iným dôvodom môže byť rezignovanie na možnosť zaradiť sa medzi moderných a dynamických ľudí.

Skúsme sa zamyslieť…

Skúsme sa zamyslieť. Prečo máme strácať svoj vzácny a nenahraditeľný čas bežnou rutinou pri čistení podlahy, okien alebo reklamáciami zastaralej technológie? Nie je predsa nič jednoduchšie ako osloviť skutočných profíkov a zveriť im tieto práce raz a navždy? Ruku na srdce. Sami svoju podlahu, či zájdený kobrec nevyčistíme ani spolovice tak dobre, ako odborná a správne zvolená firma.

Rozumný a uvážlivý človek by mal predsa svoj voľný čas napĺňať oveľa kreatívnejšie, originálnejšie, a najmä slobodnejšie. Prednosť by mala v každom prípade dostať hlavne rodina, blízki priatelia, koníčky alebo vlastné a jedinečné predstavy, nie? Stratený čas nám predsa už nikto a nič nenahradí. A to nie je a nebude prázdna fráza…

Tráviť hodiny umývaním podlahy alebo drhnutím zachodeného koberca je predsa večná a nekonečná škoda, alebo nie? Koniec-koncov, všetci – bez rozdielu – žijeme modernú, rýchlu a veľmi premenlivú dobu, tak prečo nebyť moderní a flexibilní aj sami pred sebou?Ošetrovanie podláh polymer

Pre spoločnosť A SERVIS LIPKA a jej profil, bolo a ostáva typické, že svojim zákazníkom ponúka a následne realizuje široké spektrum upratovacích a čistiacich prác. Tak tomu bolo na začiatku, tak je tomu i dnes, pričom veríme, že budúcnosť máme vo svojich rukách.

Bolo by však zrejme naivné…

Bolo by však zrejme naivné, myslieť si, že to, čo vieme tu a dnes, nám bude stačiť zajtra. A tak sa firma A SERVIS LIPKA, vedenie i jej vynikajúci zamestnanci, neustále odborne vzdelávajú a neostávajú pri poznanom a odskúšanom.

Aj preto patríme k popredným spoločnostiam, ktoré priebežne inovujú a neustále zdokonaľujú svoje pracovné postupy a technológie. V súčasnosti tak vo sfére čistiaciach a upratovacích služieb predstavujeme progresívny a po technologickej stránke vyvážený subjekt, ktorý má čím osloviť aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Každý zamestnanec dokáže zákazníkovi odborne poradiť, zorientovať v probléme a adekvátne pomôcť.

Ako zaznelo, podstatnú a kľučovú zložku našej práce tvorí používaná technika. Strojové čistenie je spôsob, ktorý neraz dokázal a vlastne dokazuje, že vie účinne a spoľahlivo pomôcť pri zvládaní mnohých problémov a úloh, ktoré pred našich klientov postavil život v bežnej domácnosti domu, či bytu.

Priemyselné čistenie - Upratovanie bytov a spoločných priestorovPri každej prijatej objednávke na našich odborníkov čaká vždy niečo iné. V jednom prípade ide o úlohu odstrániť z liatej podlahy garáže vrstvu oleja a farieb. Inokedy treba zlikvidovať nános rôznych stavebných materiálov, ktoré pokryli podlahu po stavebnej rekonštrukcii.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy zvládala…

Spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy zvládala a zvláda využívanie nových a progresívnych technológií na takej úrovni, že pre našich zákazníkov predstavujú trvalú záruku spoľahlivosti, vysokého štandardu a dokonalého servisu.

Možno práve v takýchto detailoch leží ukrytý mechanizmus, ktorý dovoľuje, aby meno firmy A SERVIS LIPKA súčasní aj budúci klienti vnímali ako synonymum špičkovej spoločnosti venujúcej sa upratovacím a čistiacim službám na profesionálnej úrovni.Čistenie priemyselných a domácich podláh

Bez snahy preháňať, na tomto mieste tiež radi potvrdzujeme, že mnohé z nových objednávok ku nám prichádzajú ako potešujúci výsledok spokojnosti zákazníka s našou prácou. Je to skrátka tak, že klienti sa na základe výsledkov jednoducho podelili o svoju radosť s priateľmi, susedmi a známymi.

Túto „klientskú radosť“ pochopiteľne vnímame ako jednoznačný a cenný dôkaz toho, že roky tvrdej roboty sa nám v spoločnosti A SERVIS LIPKA podarilo premeniť na zvučné meno a vyhľadávného partnera.

Koniec-koncov mnohé naplnené zákazky…

Strojové čistenie podláh BratislavaKoniec-koncov mnohé naplnené zákazky tieto slová potvrdzujú. Radi využívame tento priestor a uvedieme malý príklad z nedávnej minulosti. Bola to objednávka od starších manželov, žijúcich v rodinnom dome. Išlo o ich zamilovanú zimnú záhradu, či skôr malý a krehký kútik pre každodenný, tichý a intímny relax.

Azyl vznikol premenou niekdajšej detskej izby ich dcéry, ktorá sa po skončení školy odsťahovala za svojim partnerom do jeho bytu. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli vytvoriť svoju zimnú záhradu. Chceli skrátka tráviť svoj voľný čas trochu inak, aktívnejšie, a najmä zmysluplnejšie.

Keď manželia osameli, odstránili z dcérinej neveľkej izby všetok nábytok, prebúrali stenu, vyhodili koberce a podľa záväzných noriem nechali prerobili aj elektroinštaláciu. Pod kobercami sa na nich však usmialo takmer zabudnuté šťastie.Umývanie podlahy - rýchle a hospodárne čistenie

Našli vcelku zachované linoleum, takže odrazu nebolo treba riešiť, čím pokryjú podlahu svojej záhrady. Ďalším príjemným bonusom bolo, že vzhľad a povrch linolea sa im prekvapivo hodil do zvoleného farebného konceptu vytúženej zimnej záhrady, keďže vzdialene pripomínal motívy dreva.

Prirodzene, nejaký čas im trvalo…

Prirodzene, nejaký čas im trvalo, kým záhrada získala vysnívanú tvár, potrebnú atmosféru a charakter. Nakoniec však boli so všetkými detailami spokojní a začali si ju užívať – každý deň a naplno. Po dvoch rokoch nadobudli nespochybniteľný dojem, že si bez nej svoj život, či voľný čas už ani nevedia predstaviť.

Strojové hĺbkové čistenie, impregnácia, voskovanie podláh BratislavaUplynulé dva roky skvelého relaxu a drobnej, oslobodzujúcej práce okolo kvetov však poznamenali aj vzhľad a vlastnosti linolea. Výpary, vlhkosť, častá chôdza, sem-tam i napadaná hlina, to všetko očividne zmenilo farbu, štruktúru aj kvalitu povrchu linolea.

Keďže sa manželia nijako zvlášť nehrnuli do výmeny podlahy, lebo im ešte stále vyhovovala, začali zisťovať aké majú ďalšie možnosti. Vďaka priateľkám pani manželky a snahe manžela presondovať aktuálne možnosti a schodné riešenia z webu, dospeli až ku kontaktu na našu spoločnosť A SERVIS LIPKA.

Dohodli sme sa rýchlo na termíne a čase, a tak sme o dva dni začali s čistením hnedastého linolea v zimnej záhrade oboch sympatických manželov. Už pri prvom zoznámení sa s úrovňou znečistenia staršieho linolea, nám bolo jasné, že náš výkonný kotúčový čistiaci stroj zvládne aj túto zákazku.

Podlahu sme na začiatku dôkladne vydrhli…

Podlahu sme na začiatku dôkladne vydrhli s pomocou veľmi účinnej chemickej látky. Akonáhle bol povrch dokonale vykartáčovaný a dokonale čistý, zapli sme extra silný vysávač. Jeho energia je pre nás pevnou zárukou, že vysajeme uvoľnené nečistoty, mastnotu a rokmi zájdenú špinu. Náš výkonný vysávač má aj špeciálnu úpravu, keďže je naň napojená flexi hubica s gumenými lištami.Hĺbkové čistenie znečistených podláh

Po ukončení vysávania bola celá podlaha ešte raz namočená a pretretá čistou vodou. Zmyslom tohoto kroku je neutralizácia zbytkov chemického roztoku, ktorý sa používa pri čistení. Po tejto operácii, ponecháme plochu ešte prirodzeným tempom vyschnúť.

Pri čistení každej podlahy považujeme – naprieč celou našou firmou – za nesmierne dôležité, aby sa použitá chémia chovala k materiálu podlahy, čo najšetrenejšie a dokázala účinne pomôcť splniť klientské zadanie a požadovaný cieľ.

Aj preto A SERVIS LIPKA…

Aj preto A SERVIS LIPKA používa vždy zásaditú chemickú látku. Navyše, naši zamestnanci sú preukázateľnými odborníkmi, za čo ručíme menom a povesťou našej spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňujú odborných školení, priebežne sa vzdelávajú a osvojujú si nové, moderné technológie, ktoré naša firma privádza priamo k zákazníkovi.

Starší manželia boli našou prácu skutočne nadšení a poďakovali tým najlepším spôsobom. Domáca pani nás poprosila, či by sme im mohli vyčstiť aj všetky koberce. Manžel oslávi významné jubileum a upratať každý kút, je pre nich už náročné. Radi sme súhlasili a prisľúbili, že ich kobercom vrátime sviežosť a novú energiu aspoň na takej skvelej úrovni, akou disponuje ctený pán oslávenec.