Vyberáte si tepelnú izoláciu domu a máte problém s plesňami alebo ste problém plesní nepoznali, kým ste si dom nezateplili? Skúsme tak hovoriť o tepelných izoláciách, využívaných typoch a ich vlastnostiach.

Tepelná izolácia domu v súčasnosti predstavuje bežný štandard. Rôzne časti domu ale potrebujú rôzne druhy zateplenia. Iný typ sa hodí pre obvodové múry, iný na steny, strechu či podlahy.

Medzi penové tepelno-izolačné materiály radíme penové sklo, smolu, kaučuk, ďalej PVC, polyetylén, polystyrén, polyuretán, ktoré označujeme ako polymérne peny. K tým najbežnejším z tejto skupiny patrí penový polystrén, známy ako EPS.

Iným typom izolácie je vákuová izolácia. Jej princíp je vcelku jednoduchý, keďže na celkovej priepustnosti väčšiny izolácií sa významným spôsobom podieľa práve vzduch. Panel vzduchovej izolácie môžeme v tomto prípade prirovnať k vrecku s vákuovanou mletou kávou. Výrobcovia takýchto typov izolácií dosahujú až 99. 999999 % z hodnoty vákua. Vďaka tomu je môžné dosahovať úroveň až 250 m2K/W tepelného odporu, a to pre ľubovoľnú hrúbku izolácie. Ak z izolačného materiálu – napríklad tuhá časť peny, minerálne alebo rastlinné vlákna – odčerpáme vzduch, potlačíe tak dominantný vplyv tepelnej vodivosti plynu a dosiahneme uvedené hodnoty.

odstraňovanie plesní

Ďalším zaujímavým materiálom je aerogelová izolácia, ktorá je z 95 % zložená zo vzduchu, pričom býva až tri razy ťažšia ako vzduch. Na dotyk pôsobí ako veľmi ľahká krieda. Dá sa vcelku dobre porovnať s vákuovou izoláciou a má jednu nespornú výhodu. Pri montáži s použitím bežného náradia neriskujeme zhoršenie izolačných vlastností. Aerogelové podložky sú navyše veľmi pružné, takže sa skvele hodia sa aj do úzkych priestorov, rohov a pod.

Vďaka svojim vlastnostiam patrí minerálna vlna medzi najpoužívanejšie typy tepelnej izolácie. Rozhoduje pomer ceny, jej vlastností a dosahovaného výsledného efektu. Minerálna vlna patrí medzi izolačný materiál u nerastov a vyrába sa tavením hornín. Najvyužívanejším býva čadič alebo kremeň. Podľa týchto použitých surovín potom hovoríme o kamennej alebo sklenej vlne. Ako bolo povedané, obidva typy vlny sa vyrábajú tavením príslušných materiálov. Do postupne vytváraných vlákien roztavenej horniny sa následne vstrekujú pojivá, protiplesňové prísady a hydrofobizačné oleje. Tento materiál sa potom za tepla vytvrdzuje a ochladí, aby ho bolo možné narezať na potrebné rozmery. Keďže má kamenná vlna vysoký bod tavenia, výborne odoláva ohňu. Nevhodné je však jej dlhodobé vystavovanie vlhku.

Minerálne izolácie disponujú jednou významnou vlastnosťou, ktorou je nízky difúzny odpor, čím sa dosahuje vysoká priepustnosť. V praxi to znamená, že dom môže dýchať a prípadná skondenzovaná vlhkosť v obvodových stenách sa môže odpariť.

Spomedzi prírodných materiálov sa tiež veľmi často využíva technická rastlina, ktorou je konope. Jeho oceňovanou prednosťou je najmä rýchla obnoviteľnosť. Konope rastie oveľa rýchlejšie ako drevo. Navyše nevyžaduje žiadnu zvláštnu starostlivosť, ani ošetrenie chemickými látkami

Z vlákien konope sa vyrábajú tepelno izolačné materiály, najmä vo forme dosiek alebo rúna. Pri inštalovaní im komplikácie nerobia ani ťažko prístupné alebo nepravidelne profilované miesta. Využíva sa tiež sypaná alebo fúkaná forma. Vďaka porovnateľným vlastnostiam sú tieto materiály schopné nahradiť aj minerálnu vlnu. Príjemné bývanie nám zaisťujú aj vďaka zdravej mikroklíme, ktorá vychádza z perfektných vlastností tohoto izolačného materiálu. Ide o pevný materiál, odolný proti vlhkosti, ktorému nehrozí napadnutie škodcami ani hnilobou.

odstraňovanie plesní

Podobné vlastnosti majú aj menej rozšírené izolačné materiály, vyrábané z drevitých vlákien a technického ľanu. Tieto produkty môžeme navyše považovať za ekologické, keďže sa pri výrobe nepoužívajú žiadne lepidlá. Ich prednosťou je vysoká tepelná kapacita, vďaka ktorej sa v letných mesiacoch neprehrievajú. Fungujú ako tepelno-akumulačný materiál a sú paropriepustné. V
konštrukcii stavby vlhkosť pohltia a rozšíria bez toho, aby boli mokré.

Z pohľadu možnej recyklácie však zrejme víťazí celulózový tepelno-izolačný materiál, vyrábaný z recyklovaného novinového papiera. Základnou surovinou je drevo. Recyklovaný novinový papier sa zmieša s ďalšími prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti škodcom, plesniam, ohňu a hnilobe. V tomto prípade sú prísadami zväčša boritany. Zmes sa následne rozomelie a aplikuje fúkaním, takže týmto izolačným materiálom je možné vyplniť aj menej dostupné miesta.

Slama patrí medzi tie najbežnejšie stavebné, tepelno-izolačné materiály. Domy s ňou zatepľovali už naši predkovia a jej obľuba opäť rastie. Využíva sa rôznymi spôsobmi, či už ako prísada do nepálených tehál, strešná krytina, prípadne súčasť nábytku.

Všetky spomenuté typy izolácií majú svoje výhody a nevýhody, takže je len na nás, ktorú si zvolíme. Treba ale v každom prípade počítať s charakteristikami a možnosťami konkrétnej domácností, aby sme plesniam ľahko neotvorili dvere.

Ak by k tomu však prišlo, pamätajme, že sú riešenia, ktoré poskytuje aj naša spoločnosť A SERVIS LIPKA. S odstraňovaním plesní máme bohaté skúsenosti a využívame jedny z najlepších prostriedkov, vďaka ktorým zaručujeme 4 až 6 rokov ochrany vašich stien.

Na odstraňovanie plesní využívame osvedčený, dezinfekčný prostriedok Sanatop. Ďalšiemu vzniku plesní účinne zabráni protiplesňový náter LSG. Verte, že táto investícia sa vám vyplatí. Nielenže ochránite svoje steny pred nevzhľadnými mapami, domov pred zatuchnutým zápachom, ale najmä svoje zdravie pred zdravotnými komplikáciami, ktoré s plesňami často súvisejú.