Čistenie, tepovanie kobercov K.S. Bratislava

Pre bezproblémové a kvalitne prevedené čistenie a tepovanie kobercov – veľmi silné a účinné strojové čistenie kobercov a čalúnení pre byty, domy, domácnosti, kancelárie, obchody, prevádzky v obchodných centrách, vily, rezidencie a firmy v Bratislave je dôležité, či bol koberec už predtým čistený a aká chémia pri tom bola použitá. V prípade, že chémia nebola kvalitná, nemusela by ďalšia chemická reakcia, ktorou čistíme koberec my, prebehnúť dobre. Na niektorých miestach by bol koberec vyčistený viac, niekde by chémia reagovala menej alebo inak. Našou využívanou metódou pre veľmi kvalitné vyčistenie a vytepovanie kobercov v bytoch, domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, prevádzkach v obchodných centrách, vilách, rezidenciách a firmách v Bratislave je metóda vyčistenie kobercov za použitia kotúčového stroja. Na precíznom vyčistení koberca má hlavný podiel veľmi kvalitná a účinná chémia Bosch RTS, ktorú necháme vsiaknuť hlboko do štruktúry koberca a potom ju spolu s nežiaducimi nečistotami pomocou kotúčového stroja vykartáčujeme. S pomocou vysoko výkonného trojmotorového vysávača povrch vysajeme od uvoľnených nečistôt a vody. Tento spôsob čistenia sme si zvolili ako najkvalitnejší pre zbavenie koberca nečistôt. Pri mnohých ďalších vyskúšaných spôsoboch čistenia kobercov, ktorými sme sa snažili koberce čo najlepšie vyčistiť, ako napr. metódu čistenia pomocou suchej peny, mokrej peny alebo extrakčnej metódy, sme nikdy nedosiahli také výsledky ako teraz so strojovým čistením kobercov. Odkedy realizujeme čistenie a tepovanie kobercov – hĺbkové strojové čistenie kobercov a čalúnení v bytoch, domoch, domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, prevádzkach v obchodných centrách, vilách, rezidenciách a firmách v Bratislave týmto spôsobom, výrazne nám odpadli reklamácie po čistení kobercov. V súčasnosti firma A SERVIS LIPKA s.r.o. vykonáva čistenie a tepovanie kobercov – generálne strojové čistenie kobercov v Bratislave pre veľa významných zákazníkov. Ďalej realizujeme čistenie a umývanie žalúzií a markíz v bytoch, domoch, domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, prevádzkach v obchodných centrách, vilách, rezidenciách a firmách v Bratislave. Pracovníci, ktorí vykonávajú čistenie žalúzií a markíz vo výškach v Bratislave, majú platnú licenciu na práce vo výškach za pomoci horolezeckej a speleologickej techniky. Títo pracovníci boli zamestnancami našej firmy preškolení podľa aktuálnych nariadení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečím pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Máme zabezpečené, aby boli zamestnanci pri práci čistenia a umývania žalúzií a markíz vo výške v Bratislave preškolení, keďže takéto čistenie sa spravidla realizuje vo výške okolo 3m nad zemou. Naši zamestnanci vykonávajú takéto práce väčšinou vo výške okolo 7m nad zemou. Ďalej Vám zabezpečíme denné a pravidelné upratovanie domácnosti, bytu, domu, vily, rezidencie, kancelárie, obchodu, prevádzky a firmy v Bratislave. Ďalej vykonávame generálne upratovanie podláh – hĺbkové strojové čistenie podláh Bratislava, voskovanie a fluatácia podláh Bratislava, nárazové upratovanie po maliaroch Bratislava, jednorazové upratovanie po remeselníkoch Bratislava, detailné postavebné upratovanie Bratislava, nárazové čistenie a upratovanie Bratislava, čistenie a tepovanie sedačiek, kresiel a čalúnení Bratislava. Prevádzkujeme odstránenie graffiti v Bratislave a aplikujeme a nanášame antigraffitový systém (antigraffitový náter Bratislava). Dokážeme zabezpečiť funkciu nášho programu budovy bez graffiti v Bratislave.

Na Hlinách 2, 917 01 Trnava … Pionierska 7, 831 02 Bratislava – Nové Mesto … Jovická 1, 048 01 Rožňava … Petrušovského 1, 066 01 Humenné … Petrovianska 27, 080 01 Prešov … Duklianska 3526, 085 01 Bardejov … T. Vansovej 36, 020 01 Púchov … Žitavská 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Balkánska 94, 851 10 Bratislava – Rusovce …Jašíkova 12, 022 01 Čadca … Nám. SNP 22, 960 01 Zvolen … Miletičova 36, 821 09 Bratislava – Ružinov …Šumperská 37, 971 01 Prievidza … Dlhá 2, 921 01 Piešťany … Svätoplukova 14, 979 01 Rimavská Sobota …Dolnohorská 93, 949 01 Nitra … Nitrianska 9, 920 01 Hlohovec … Belepotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš … Na Bielenisku 13, 902 01 Pezinok … Kukučínova 48, 901 01 Malacky … Mlynská 6697, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Vinohrady 12, 940 67 Nové Zámky … Tatranská 58, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Hybešova 27, 831 06 Bratislava – Rača … Stummerova 71, 955 01 Topoľčany … Tranovského 16, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Adyho 3, 984 01 Lučenec … Partizánska 48, 911 01 Trenčín … Hutníkov 18, 965 01 Žiar nad Hronom … Palárikova 36, 052 01 Spišská Nová Ves … Kupeckého 43, 040 01 Košice … Centrum II. 47, 018 41 Dubnica nad Váhom … Hviezdoslavova 6, 034 01 Ružomberok … Svrčia 18, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Pod sadom 6, 010 04 Žilina … Uherova 36, 058 01 Poprad … Námestie slobody 7, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Zadunajská cesta 7, 851 01 Bratislava – Petržalka … Stromová 1, 900 31 Stupava … Slovanská 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Rudlovská cesta 44, 974 01 Banská Bystrica … Sídlisko Hanza 12, 924 01 Galanta … Bratislavská 9, 926 01 Sereď … Komenského 36, 075 01 Trebišov … Ádorská 26, 929 01 Dunajská Streda … Ovocná 3, 851 10 Bratislava – Jarovce … Sklabinská 2, 036 01 Martin … Linzbothova 7, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Medová 3, 841 10 Bratislava – Devín … Šaldova 1, 831 07 Bratislava – Vajnory