Čistenie, umývanie okien a výkladov Bratislava

Firma A SERVIS LIPKA realizuje umývanie okien Bratislava už množstvo rokov. Za dlhú dobu pôsobenia na trhu máme za sebou státisíce metrov štvorcových umytých okien a mnohé skúsenosti, ku ktorým patrí i celý zástup spokojných zákazníkov. Umývanie okien v Bratislave môže byť ako jednorazové zbavenie okna nežiadúcich nečistôt alebo aj ako pravidelne sa opakujúce umývanie okien. Naša firma zabezpečuje svojim zákazníkom ako umývanie bežne znečistených okien, tak aj odstránenie silných nečistôt z akýchkoľvek presklenných plôch, ktoré sú spôsobené dlhodobým neumývaním alebo v dôsledku rekonštrukcie, po maliarskych či stavebných prácach. Umývanie okien  je naša firma schopná zabezpečiť do druhého dňa a to v akomkoľvek rozsahu okien, výkladov či iných presklenných plôch. Prekážkou pre nás nie je ani umývanie okien vo výškach a na zle dostupných miestach. Pre čistenie okien vo výškach využívame horolezeckú a speleologickú techniku. V prípade, že sa presklenná plocha nachádza v ťažko dostupných miestach, máme taktiež k dispozícii hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny, ktoré zabezpečujú jednoduchší prístup a dôkladnejšie čistenie okien. Umývanie okien v Bratislave je najčastejšie realizované programom servisného čistenia v intervale 1x za 30 dní z vonkajšej strany. Ďalšími cyklami servisného čistenia okien a iných presklenných plôch z vonkajšej strany je umývanie 1x 60dní a 1x 90 dní. Levická 275/51, 949 01 Nitra … Mlynské nivy 4945/43, 821 09 Bratislava – Ružinov … Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom … 29. augusta 1644/5, 974 01 Banská Bystrica … Ľudmily Podjavorinskej 2308/19, 022 01 Čadca … Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda … Štefana Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom … Zhorínska 1373/13, 841 03 Bratislava – Lamač … Geologická 9569/4, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Zámocká 831/39, 902 01 Pezinok … Halašova 732/18, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Vazovova 2875/1, 812 43 Bratislava – Staré Mesto … Budovateľská 961/6, 900 31 Stupava … Komenského 207/5, 920 01 Hlohovec … I. Hatvaniho 581/2, 979 01 Rimavská Sobota … J. Marikovského 35, 048 01 Rožňava … Dielenská 2747/14, 901 01 Malacky … Rastislavova 1167/5, 020 01 Púchov … Semenárska 227/26, 851 10 Bratislava – Jarovce … Šulekova 8290/66, 940 51 Nové Zámky … Ilýrska 826/2, 851 10 Bratislava – Rusovce … Jamnického 3018/4, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec … Segnáre 4586/14a, 841 03 Bratislava – Lamač … Na grbe 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … M. Gorkého 1398/10, 052 01 Spišská Nová Ves … Kukorelliho 2315/60, 066 01 Humenné … Slovenská 1, 085 01 Bardejov … Hutnícka 938/12, 841 10 Bratislava – Devín … Pečnianska 1199/23, 851 01 Bratislava – Petržalka …  Šamorínska 11547/32, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta … Orešianska 3167/11, 917 01 Trnava … Šachorová 10649/23, 83107 Bratislava – Vajnory … Žitná 7214/25, 831 06 Bratislava – Rača … Pod hájikom 718/5, 911 01 Trenčín … Murgašova 94/22, 058 01 Poprad …  Pribinovo námestie 30/3, 971 01 Prievidza … SNP 1079/76, 075 01 Trebišov … Tatranská cesta 66, 034 01 Ružomberok … M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin …  M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš … J. Jesenského 2131/15, 960 01 Zvolen … Teplická 2294/70, 921 01 Piešťany … Trnavská cesta 920/66, 926 01 Sereď … Hlinská 1636/35, 010 01 Žilina … Južná trieda 1597/78, 040 01 Košice … Smreková 6479/1, 080 01 Prešov … Škultétyho 660/1, 955 01 Topoľčany … Pri kríži 2194/10, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Ľ. Podjavorinskej 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Trstínska 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica .