Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Bratislava

Pri zákazke umývanie výloh, strhávanie a odstraňovanie fólií, polepov, banerov a lepidla Bratislava sme odstraňovali z povrchu výloh zatvrdnuté fólie a umývali ich z vonkajšej strany. Plocha výloh bola 17,4 m2. Zákazku sme realizovali 16. a 17. júla a celkovo trvala viac ako 6,5 hodiny. Aby sme dosiahli úspešné a bezproblémové odstránenie zatvrdnutej fólie z presklennej plochy sme použili päť kusov tzv. korundových žiletiek s priemerom minimálne 10 cm. Pomocou týchto žiletiek sme schopní odstrániť akékoľvek fólie a polepy bez poškodenia, či poškrabania sklenenej plochy pri čistení a umývaní výloh Bratislava. Na viacerých prevádzkach obchodných centier je možné vidieť obchody, kde sú na výlohách v Bratislave silné škrabance a ryhy. Takéto nezvratné poškodenie bolo spôsobené neodbornou prácou s použitím nevhodných nástrojov. Ryhy a škrabance na povrchu presklenných plôch vzniknú po odstraňovaní fólii a polepov pri použití nožov, špachtlí alebo oceľových stierok. Po odstránení fólií zostanú na povrchu zbytky lepidla. Pre ich odstránenie z výloh sme použili riedidlo a dočistenie zbytku lepidla sa vykonalo odstraňovačom, ktorý používame pri odstraňovaní graffiti v Bratislave. Akonáhle sme mali odstránené všetky fólie z výloh, nasledovalo umytie a leštenie celej presklennej plochy. V tomto prípade používame tzv. trik suchého leštenia. Pri umytí výloh a iných presklenných plôch v Bratislave nie sú využité žiadne leštiac prípravky, čím zaručíme, že sklenená plocha vyzerá dlhú dobu čisto. Pri leštení presklennej plochy pomocou leštidiel by došlo k tomu, že za nejaký čas budú na povrchu vidieť kruhy a ťahy leštenia. Cena za umytie výloh a odstraňovanie a strhávanie fólií Bratislava činila 69,6 € bez DPH. Táto cena bola stanovená za strhnutie všetkých fólií z výloh, odstránenie a oškrabanie zbytku lepidiel z celej plochy výloh. Ďalej je v cene umytie výloh a vyleštenie výloh na tejto predajni v Bratislave.

Pre viac informácii kliknite SEM.