Odstránenie graffiti Bratislava

Naša firma sa zaoberá odstraňovaním graffiti na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka. V súčasnej dobe je najväčší nárast spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Problém s grafity spočíva prevažne v ich obtiažnom odstránení. Buď sa nedajú odstrániť vôbec, alebo iba čiastočne. Pri odstraňovaní graffiti Bratislava z povrchu, ktoré nie sú ošetrené antigrafiti náterom Bratislava, alebo nástrekom Bratislava je nutné upozorniť zákazníkov na to, že úspešnosť odstránenia grafitov Bratislava sa pohybuje od 60-90 %. U niektorých typov povrchov ušľachtilých materiálov (prevažne sa jedná o povrchy z mramoru, teraca, žuli a prírodného kameňa ) sprejová farba môže preniknúť hlboko do štruktúry, a je problematické ich dokonale odstrániť. Pokiaľ odstraňujeme graffiti z fasád a štruktúrovaných omietok, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom, je potrebné počítať s tým, že dôjde k odstráneniu aj farby fasády. Naša firma pri práci, ktorá smeruje k odstráneniu grafitov postupuje tak, že sa pokúša grafity čo najviac zoslabiť, a následne na miesto nanesie fasádnu farbu. Problémom s odstraňovaním graffity sa dá predísť využitím antigraffiti ochrany. Po ošetrení fasády antigraffiti náterom je zaručená 100% ochrana pred graffiti. V prípade odstránenia grafiti nedochádza k ďalšiemu poškodeniu povrchu. 3 vrstvy antigrafity náteru Bratislava sú nanášané na hladké povrchy a pokiaľ sa jedná o nerovné, štruktúrované a pórové povrchy je nutné, aby vrstiev náteru bolo viacej. Odporúčame 6 až 12 vrstiev antigraffiti ochrany. V prípade výskytu grafitov na vašej budove vám firma A SERVIS LIPKA zaistí na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike a v Rakúsku odstránenie graffiti v akomkoľvek rozsahu do 14 dní. Na základe vlastných skúseností môžeme tvrdiť, že pokiaľ bývajú graffity včas a rýchlo odstránené, ich autori zistia, že diela nemajú trvalú platnosť a pokúsia sa hľadať iný objekt, na ktorom ich umelecké diela trvalo vydržia. Naša firma odstraňuje grafity v celom regióne Bratislava za 9,70 €/m2 – táto cena je približne na 70% ceny konkurencie. Antigrafitový náter a ochrana v Bratislava je za bezkonkurenčne najnižšiu cenu od 2,5 až 3,5 €/m2 – táto cena je približne na 40% ceny konkurencie. Následný servis vykonávame prakticky zdarma. Odstránenie grafitu v Bratislave z našej AGN /antigrafitová ochrana/– je už iba za obyčajných 4-5 €/m2 – prídeme i na 20 cm2 grafit a celkom zdarma dáme na odstraňované miesto novú AGN. Porovnajte prosím túto službu s konkurenciou.

Pre viac informácii kliknite SEM.