Umývanie okien domácností, firiem Bratislava

Každá zákazka, ktorú realizujeme musí byť vždy zahájená a ukončená kompetentnou osobu, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Táto osoba preberá a odovzdáva zákazníkom už dokončené zákazky. Akékoľvek čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu. Zákazník podpísaním preberacieho protokolu potvrdzuje, že práca, ktorá mu bola odovzdaná nevykazuje žiadnu škodu, bola dokončená kompletne a bola vykonaná v dohodnutej kvalite. Naše zákazky realizujú iba kmeňoví zamestnanci, u ktorých máme overenú ich bezúhonnosť a zodpovednosť. Brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy k výkonu našej práce umývanie a čistenie okien Bratislava nikdy nevyužívame. Zamestnanci našej firmy pravidelne absolvujú školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidelne sa oboznamujú s najnovšími postupmi a čistiacimi technológiami. Je pre nás samozrejmé, že ku kvalitnému realizovaniu umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Bratislava patrí aj vyčistenie rámov okien. Postup práce je zvolený tak, aby zabezpečil čo najkvalitnejší výsledok. Na začiatok presklennú plochu umyjeme a odmastíme saponátovým roztokom. Keď je okno kvalitne umyté, necháme ho poriadne preschnúť a potom jeho povrch vyleštíme suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Bratislava patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch, ktoré sa nachádzajú vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Bratislava používame horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ máme možnosť si vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Bratislava a okolité podmienky to dovoľujú, preferujeme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou. Dokážeme teda zaistiť akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Bratislava.

V našej ponuke služieb je taktiež pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Bratislava.

Sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Bratislava. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Bratislava/ vykonávame následný servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Bratislava na nami ošetrených plochách. Zaručíme vám fungovanie ochrany antigrafitového systému Bratislava – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Bratislava na základe vlastných skúseností.

Ďalej vykonávame upratovanie po stavbách Bratislava, strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava, upratovanie po rekonštrukcii Bratislava, upratovanie po remeslách Bratislava, voskovanie a fluatácia podláh, strojové a generálne čistenie podláh Bratislava. Dokážeme taktiež dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Bratislava.

Pre viac informácii kliknite SEM.